ООУ Димката Ангелов-Габерот, Кавадарци

Реконструкција на осветлувањето. Замена на флуоресцентни светлечки тела, компактни флуоресцентни светилки, светилки со волфрамова жица и рефлектори со халогени светилки, со ЛЕД светлечки тела и рефлектори.

Светлечки тела: INESA и SYLVANIA