SYLVANIA Horticulture

Целосно решение за вашите хортикултурни проекти. По пронаоѓањето на првите извори на светлина за раст на растенијата, во светот, во 1962 година, Sylvania одржува страст за извонредност и сега, покрај GROLUX, GROEXPRESS и BRITEGRO ja воведува светилката Gro-Lux® LED Top Lighting.

Се употребува како алтернатива на натриумските светилки или како дополнително врвно решение за осветлување. Светилката Gro-Lux® LED нуди високо ефикасен систем и целосна флексибилност со модули, кои што може лесно да се прицврстат на светлечките тела или да се користат самостојно.